fredag 5 december 2014

Ordanvändningar

När SD röstade ner regeringens budget och regeringen därför gav besked om att det blir ett extraval i mars -15, använde de flesta journalister, statsvetare och andra experter ordet "förvåning". Personligen har svårt att förstå det. Ja, inte ordets betydelse i sig, utan valet av just det ordet i detta sammanhang. Jag har väntat mig något i stil med detta ända sedan valresultatet blev känt i september. Att SD inte skulle utnyttja sin vågmästarroll till fullo när nu möjligheten uppenbarar sig, det skulle i sanning ha förvånat mig mycket mer.

Ord är makt. Och orden påverkar oss inte bara direkt, utan även undermedvetet. De senaste dagarna har präglats av återkommande ord och fraser som får mig att reagera som medievetare, författare och väljare. Både media och politiker har öst ut formuleringar som "regeringskris" och "parlamentariskt kaos". Det ligger naturligtvis en del i det men "kris" och "kaos" är starka katastroford som knappast manar till eftertänksamhet, utan snarare till extrema akutåtgärder och heta diskussioner om vem som bär skulden för att situationen uppkommit.

Det talats mycket om "utsträckta händer" och om "ansvar". Jag skulle vilja hävda att "utsträckta händer" inte betyder något om det inte följs (och möts!) av en genuin vilja till samarbete. Och "ansvar" är något som jag, kanske lite naivt, trodde att vi kunde förvänta oss av alla våra folkvalda politiker. Något som också har nämns ett flertal gånger i sammanhanget är "sandlådenivå" och DET är tyvärr något jag känner att jag kan skriva under på till 100 % efter denna höst. För visst känns det väl som strider som man kan förvänta sig av småbarn?

- Ni kan få vara med på vårt kalas om ni bara hjälper till att baka våra kakor! säger Stefan med utsträckta händer mot alliansgänget .
- Ja, är vi inte snälla mot er då? undrar Åsa och Gustav i kör. 
- Vi vill va' med. Vi vill va' med! ropar Jonas ivrigt.
- Nej, ni är alldeles för små. Men kanske kan ni få vara med på ett litet hörn om ni sköter er. Håll er där borta med era röda hinkar, säger Stefan och pekar mot det vänstra hörnet av sandlådan.
- Men ...
- Nej, vi vill INTE vara med, avbryter Anna bryskt. Vi är faktiskt bara superkompisar med varandra och ska ha ett alldeles eget kalas där ingen av er får vara med. Så det så! 
- Nej, och ni har inte ens sagt förlåt för det där som hände vid förra kalaset, utropar Annie med bitterhet i stämman och alliansgrabbarna nickar instämmande. Och förresten är ni inte alls snälla - Stefan knuffas ju!
- Och vi tänker absolut inte vara med på något kalas om vi inte får baka våra negerbollar! skriker Jimmie och Mattias gäng, där de står utanför sandlådan och trampar. Akta er så att vi inte kastar sand på er allihopa!

Det talas även om "ett helt nytt politiskt landskap". Men så värst nytt är det väl knappast? Redan efter valet 2010, då Alliansen bildade minoritetsregering, fick SD en vågmästarroll. Att det inte tidigare uppstått några större kriser beror främst på att SD röstade med Alliansens förslag i nästan 9 fall av 10. Men nu har SD tydligt deklarerat att de kommer att agera för att fälla varje regering som förespråkar en ökad invandring och/eller ger Miljöpartiet ett avgörande inflytande över svensk migrationspolitik.  Så nu undrar jag bara om ordet "förvåning" är det som kommer att användas om Alliansen bildar regering efter extravalet och SD väljer att fälla även dem? (Detta under förutsättning att valresultatet i stort upprepar sig, så som de flesta politiska experter förutspår, förstås.) Räknar alliansen med att deras "utsträckta händer" ska tas emot av de rödgröna den dagen de behöver stöd? Eller planerar de trots allt att låta SD diktera villkoren i så fall?

"Det nya politiska landskapet" är något som även gett upphov till diskussioner om att ändra reglerna så att en minoritetsregering ska kunna driva igenom sin budget utan majoritet i riksdagen. Det låter kanske som en enkel utväg för både de rödgröna och alliansen med anledning av det som nu skett. I min värld sätter det demokratin på spel på allvar. Kanske kan det ge smidiga segrar i ett kort perspektiv MEN den dag det är något missnöjesparti med extrema åsikter som sitter med 30 % av rösterna och får bilda en minoritetsregering - Vad händer då? Ska 70 % av Sveriges befolkning bara få lov att acceptera deras budgetförslag utan att det ens behöver förhandlas med övrig partier? Hallå!!!

En annan flitigt använd formulering i debatten är SD:s ständiga hänvisningar till "den tysta majoriteten". Med det menar SD knappast de 87 % som valde att inte rösta på dem i det ordinarie valet i höstas av olika skäl som t.ex. deras politiska grundvärderingar eller männsikosyn. Nej, SD vill gärna få oss att tro att nästan alla tycker som de men är för fega för att öppet stå för det - ännu. Nåja, det finns många av de 87 % som väljer att inte vara "tysta" och jag hoppas innerligt att det kommer att vi blir fler före extravalet!

När mina barn var i lågstadieåldern införde jag (av skäl som du kan läsa om i min andra blogg) "Dagens ord" hemma hos oss. Det var en lek som gick ut på att barnen fick lära sig ett nytt ord varje morgon och sedan använda det (med rätt betydelse) så ofta de kunde under dagen. Idag skulle jag vilja dela ut några ord till de politiska partierna och till alla oss vanliga väljare:

Kompromiss = sammanjämkningsförslag, ömsesidig eftergift, medelväg. Detta ord skulle jag vilja ge både de rödgröna och alliansen att fundera över vad det faktiskt innebär i praktiken. För mig betyder det att sätta sin prestige åt sidan för att hitta gemensamma lösningar för att uppnå ett högre mål (som t.ex. att inte låta SD diktera villkoren för landets politik).

Empati = förmåga till inlevelse i andra människors känslor. Detta ord lämnar jag med varm hand till SD för att fundera över ordets innebörd. Och då syftar jag inte i första hand på övriga politikers eventuellt sårade känslor!

Demokrati = stat med folkvälde. Ett ord som är stort och viktigt för alla oss väljare. Det innebär att vi (folket) med våra val bestämmer hur framtiden i vårt land ska formas. Det är både en ovärderlig möjlighet och ett stort ansvar. Glöm inte det!

(Ordens definitioner ovan är tagna ur Svenska Akademiens Ordlista)Inga kommentarer: