söndag 16 september 2018

DEN OSPRIDDA SANNINGEN ...

...OM SPRIDD BRÖSTCANCER

"Det är lätt att förledas. Att tro att faran är över, eftersom nio av tio kvinnor idag överlever sin bröstcancer. Men den ljusrosa bilden har en nattsvart baksida: spridd bröstcancer. En sida få känner till. 

Sanningen kan vara obehaglig, men den måste fram. Därför startar Bröstcancerförbundet kampanjen Ospridd Sanning, och ber om din hjälp att sprida den.
Syftet med denna kampanj är att driva frågor som gör livet bättre för kvinnor med spridd bröstcancer. Vår första prioritering har varit att säkerställa att de drabbade och deras anhöriga ska få det stöd de behöver under hela sjukdomsperioden, inte bara i det palliativa slutskedet. Under 2018 har vi flyttat fokus till jämlik vård och driver frågan om snabbare introduktion av nya behandlingar och införandet av ett nationellt kvalitetsregister för spridd bröstcancer."
Från Bröstcancerförbundets kampanj Ospridd sanning - Läs mer här!

Sedan de upptäckte mina skelettmetastaser i somras så har jag fått lära mig mycket om cancer som jag inte hade en aning om. När jag så småningom jag fick diagnosen spridd bröstcancer blev jag ganska lättad. Min bild av bröstcancer var relativt ljus och hoppfull, trots allt. Och det är inte utan fog. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor: 1 av 9 kvinnor under 75 år drabbas och närmare 9 av 10 kvinnor överlever bröstcancer idag. Mer effektiva behandlingsmetoder, ny teknik och mammografi för alla kvinnor mellan 40 och 74 år är en stor orsak till att statistiken ser så bra ut nu för tiden. Det är oerhört positivt!

Men mammografin är inte alls 100% säker. Vissa typer av tumören syns inte tydligt och ibland kan tumörer sitta så pass djupt i bröstet att det varken går att känna den eller se den på mammografi. Vissa kvinnor har tät bröstvävnad och då syns inte alltid tumörer på bilderna. I dessa fall ger mammografin en falsk bild av trygghet, Cancern får en chans att växa till och sprida sig innan den upptäcks och då ofta genom att metastasbildning i andra delar av kroppen ger symptom. Vanligast är spridning till skelett, lever och lungor.

Så var det för mig. Kombinationen tät bröstvävnad och djupt sittande tumör gör att min modertumör inte syns på mammografi - inte ens nu när man vet var den finns. Först när de upptäckte en hel massa metastaser i mitt skelett vid en magnetröntgen (som gjordes med helt andra misstankar) insåg man att jag drabbats av cancer. Efter detta kunde man så småningom lokalisera min bröstcancertumör med hjälp av skiktröntgen och sedan ultraljudsundersökning i samband med biopsi.

Spridd bröstcancer är ett obotligt tillstånd och den statistiken är inte alls lika positiv. 3 av 4 dör inom 5 år. Alltså: Trots att femårsöverlevnaden är nästan 90% vid tidigt upptäckt bröstcancer, är den endast 25% för oss med spridd bröstcancer. Omkring 5500 kvinnor lever idag med spridd bröstcancer och antalet diagnostiserade har fördubblats under de senaste 20 åren. I den siffran ingår både de som fått återfall efter en tidigare behandlad bröstcancer och de som (liksom jag) redan har spridning vid diagnos. Det är skrämmande och siffror som bara måste förändras!

Vad kan du göra själv för att upptäcka bröstcancer?
  • Undersök dina bröst regelbundet! Bröstskolan ger bra tips om hur du ska göra för att lära känna dina bröst och därmed lättare upptäcka förändringar.
  • Gå alltid på din mammografi när du blir kallad!
  • Fråga om du har tät bröstvävnad i samband med mammografi. Om du har det så kan du be om att få en ultraljudsundersökning också. (Inte alls säkert att du får det men ju fler som frågar efter detta - desto större chans till förändring!)
  • Om du får symptom som t.ex. extrem trötthet, förändrade blodvärden och värk som inte kan förklaras av annan sjukdom - Begär en skiktröntgen av thorax (bröstkorgen) och buk. När jag blev dålig för snart 2,5 år sedan skickade de mig på mammografi, gynekologisk cellprovtagning och röntgen av buken och avskrev sedan alla misstankar på cancer. Hade de gjort en ultraljudsundersökning av brösten eller skiktröntgat även thorax hade jag kanske hört till de 90% med bröstcancer som blir botade. Vem vet?

Oj, nu blir detta ett väldigt långt blogginlägg men har du orkat läsa ända hit så kanske du orkar lite till. För nu kommer allt det som är hoppfullt! 😄 Forskningen går hela tiden framåt när det gäller nya behandlingsmetoder. Jag har t.ex. fått ett relativt nytt (i Sverige) läkemedel som har visat sig ha väldigt bra resultat i USA. Det är en oerhört dyr medicin (c:a 30000 kr/mån) och vissa landsting väljer därför att inte skriva ut den eller andra liknande behandlingar. Och detta är ett problem som kampanjen "Ospridd sanning" också vill uppmärksamma. Det är nämligen stor skillnad på vad du kan få för vård beroende på var du bor i landet. Så ska det inte behöva vara!

Kanske beror oviljan att satsa resurser i vissa landsting att det bara för några år sedan var helt kört när cancern väl spridit sig? Man pratar fortfarande om palliativ vård för oss med spridd bröstcancer, trots att slutskedet numer inte alls behöver infinna sig i det närmaste. Inte för alla drabbade i alla fall. Som den ordperson jag är tror jag alldeles säkert att detta ordval påverkar hur man ser på det hela, både inom vården och som drabbad. Man har liksom redan gett upp. Om man i stället ser spridd bröstcancer som ett kroniskt sjukdomstillstånd blir bilden en helt annan. Med fortsatt forskning, bästa tänkbara behandling, ett positivt bemötande och förhållningssätt och en god portion tur kan vi som är drabbade ha många år kvar att leva efter diagnos. Jag hoppas i alla fall på det!

En kvinna som sprider hopp är Agneta Assarsson!


Inga kommentarer: